PREFAB AANBOUWSYSTEMEN
Disclaimer

Disclaimer
Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website www.uwaanbouw.nl. Maakt u gebruik van onze website, dan gaat u akkoord met deze disclaimer.

Informatie
Bij Home Enlargement besteden we veel aandacht en zorg aan de informatie die we op de website plaatsen. We kunnen alleen niet garanderen dat de informatie op www.uwaanbouw.nl altijd juist, altijd volledig of altijd actueel is. Het gebruik van de site www.uwaanbouw.nl en de informatie die we daarop aanbieden is daarom voor eigen rekening en risico.

De aangeboden en gezonden informatie is uitsluitend bedoeld voor de persoon of eenheid als aanvulling op ons persoonlijk advies en kan dit persoonlijke advies niet vervangen. Ook kan de informatie vertrouwelijke gegevens bevatten waarop het zwijgrecht van toepassing is. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie of gezonden informatie van of op onze website.

Verzending, verspreiding of ander gebruik van deze informatie dan aan de beoogde persoon of eenheid is verboden. Meningen, conclusies en andere informatie die niet gerelateerd zijn aan de activiteiten van Home Enlargement dienen te worden beschouwd als niet verzonden of verstrekt. Home Enlargement aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt of voortvloeiend door gebruik van informatie van haar site www.uwaanbouw.nl en/of de daarop aangeboden informatie.

Intellectueel eigendomsrecht
Op alle informatie (tekst, beeld en programmatuur) van de site Home Enlargement rust auteursrecht. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de website en de op de aangeboden informatie berusten bij Home Enlargement en Effect Vormgeving. Het is niet toegestaan om deze informatie te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren, en door Home Enlargement hiervoor vooraf schriftelijk toestemming is gegeven. Bij vaststelling van een inbreuk hiervan zal een gerechtelijke procedure opgestart worden.

Wijzigingen voorbehouden
Home Enlargement heeft het recht om de informatie die op haar site www.uwaanbouw.nl aangeboden wordt te allen tijde met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder hiervan een vooraankondiging te doen. Toepasselijk recht op de site Home Enlargement is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze site van Home Enlargement of deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Eigendom
Home Enlargement
POSTADRES
Postbus 3075
1620 GB Hoorn NH
TELEFOON 0229 - 750 784
EMAIL
info@uwaanbouw.nl

KVK NW HOLLAND 54878233
BTW NR NL 8514.75.140.B01


Design
Effect Vormgeving


Bereken uw kosten, prijzen van aanbouw Standaard S1 Bereken uw kosten, prijzen van aanbouw Modern M1
Bereken uw kosten, prijzen van aanbouw Klassiek C1 Kosten, prijzen van aanbouw op maat

Bel mij terug
Heeft u een vraag en wilt u terug-
gebeld worden? Vul dan uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.
Naam
Telefoonnummer